qr code pol lux

App Store Badge US UK google play badge

Polsko-Luksemburskie informacje w smartfonie

Od dziś możecie mieć (prawie) wszystkie informacje na temat wydarzeń związanych z kulturą polską w Luksemburgu oraz w ogólności – z działalnością polskich stowarzyszeń w Luksemburgu (a więc nie tylko polska.lu ale polki.lu i wiele innych) w swoim urządzeniu mobilnym.

Pod naszym patronatem oraz przy współudziale polki.lu i rodzice.lu powstała aplikacja, która te informacje zbiera i prezentuje.

Znajdziecie tam przede wszystkim kalendarz ze wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi oraz artykuły z naszych portali. Nie zabraknie najnowszych ogłoszeń naszej Ambasady. Pod ręką będziecie mieli ogłoszenia naszego autostopu oraz informacje z forum dyskusyjnego.

Jak zainstalować aplikacje? To proste. W sklepie z aplikacjami waszego system poszukajcie „Info Polska-Luxembourg” lub zeskanujcie kod:

qr code pol lux

czy też będąc w przeglądarce waszego urządzenia kliknijcie tu: Info Polska-Luxemburg

 

Zapraszamy do korzystania i ew. przesyłania uwag.

Aplikacja jest otwarta również dla innych polskich organizacji - wystarczy skontaktować się z autorem.

A na koniec wielkie podziękowania dla pana Patryka Michno za czas i energię poświęconą na przygotowanie aplikacji.

 

Szkolenie do egzaminów konkursowych EPSO

Stowarzyszenie Network PL Luksemburg

przy współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga

mają zaszczyt zaprosić na szkolenie do egzaminów konkursowych EPSO

 

 

Szkolenie będzie miało miejsce w sobotę 2 i w niedzielę 3 czerwca 2018 r. na terenie Ambasady (24, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg).

 

Członkowie Stowarzyszenia Network PL, którzy uiścili składkę członkowską, a także osoby bezpośrednio zaproszone przez Ambasadę, będą mogły uczestniczyć w obu dniach szkoleń nieodpłatnie. Pozostałe osoby będą proszone o uiszczenie na miejscu symbolicznej opłaty w wysokości 10 euro w celu pokrycia kosztów poczęstunku. 

Harmonogram szkolenia 

Sobota 2 czerwca 2018 r.

 1. 9.00: Powitanie uczestników
 2. 9.15 - 10.00: Wprowadzenie ogólne (PL)
  Piotr Glonek, koordynator Stowarzyszenia Network PL Luksemburg i były egzaminator EPSO
 3. 10.00 - 11.00: Kompetencje ogólne, przygotowanie, strategie (PL)
  Piotr Glonek 
 4. 11.00 - 11.30: Przerwa
 5. 11.30 - 13.00: Raisonnement Verbal (FR)
  Guillaume Margenseau, były pracownik Parlamentu Europejskiego, kandydat ze 100 % wynikiem punktowym
 6. 13.00 - 14.00: Przerwa obiadowa
 7. 14.15 - 15.45: Raisonnement numérique (FR)
  Guillaume Margenseau
 8. 15.45 - 16.00: Przerwa
 9. 16.00 - 17.30: Raisonnement abstrait (FR)
  Guillaume Margenseau
 10. 17.30 -18.00: Q & A

Niedziela 3 czerwca 2018 r. 

 

 1. 9.00: Powitanie uczestników
 2. 9.15 - 9.45: E-Tray (EN)
  Miłosz Aponowicz, tłumacz w Trybunale Obrachunkowym i były egzaminator EPSO
 3. 9.45 - 10.15: Situational Judgment Test (EN)
  Piotr Glonek 
 4. 10.15 - 10.30: Przerwa
 5. 10.30 - 12.30: Assesment Centre (EN)
  Miłosz Aponowicz, Piotr Glonek
 6. 12.30 - 14.00: Przerwa obiadowa
 7. 14.15 - 15.45: Group Exercise
  Miłosz Aponowicz, Piotr Glonek
 8. 15.45 - 16.00: Przerwa
 9. 16.00 - 17.00: Oral presentation
  Miłosz Aponowicz, Piotr Glonek
 10. 17.30 -17.45: Do’s and don’ts 
 11. 17.45 - 18.00: Q & A

 

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY! 

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja na adres luksemburg@network-pl.org 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Festiwalowe galerie

Mała przerwa w festiwalowym zabieganiu pozwoliła nam na zadbanie o archiwizacje najcenniejszych wspomnień z imprez, które miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach.

Oto przedstawiamy Wam galerie z najpiękniejszymi zdjęciami z czterech najważniejszych wydarzeń pierwszej części Festiwalu Kultury Polskiej:

1) Uroczysta inauguracja Festiwalu z udziałem przedstawicieli dyplomacji, przedstawicieli luksemburskiej Polonii oraz mediów – tak polskich, jak i luksemburskich

2) Koncert-spektakl MozART Group, który uświetnił otwarcie jubileuszowego Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu – 13 kwietnia w CCRN Abbaye de Neumunster

3) Uroczyste otwarcie wystawy „Jan Paweł II: człowiek i kultura”, które miało miejsce w Katedrze 20 kwietnia o godz. 18.30

4) i wreszcie – wspaniały koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, 20 kwietnia w Sang a Klang.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z naszych galerii festiwalowych! Autorem wszystkich jest nasza wspaniała fotograf – Małgorzata Skwara.

Nasz Festiwal zaprezentowany został także w luksemburskiej i polskiej telewizji. Oto linki do kilku ciekawych materiałów:


https://polonia.tvp.pl/36818397/v-festiwal-kultury-polskiej-w-luksemburgu-1

https://polonia.tvp.pl/36818414/v-festiwal-kultury-polskiej-w-luksemburgu-2

https://polonia.tvp.pl/36818481/v-festiwal-kultury-polskiej-w-luksemburgu-3

http://www.rtl.lu/kultur/1164853.html

https://today.rtl.lu/culture/music/1164883

http://www.rtl.lu/letzebuerg/lokal/gemeng/luxembourg/fotoen/29873/overview/#p1

https://www.wort.lu/de/lokales/die-oktave-in-bildern-5ada0d22c1097cee25b87cde (przedostania galeria zdjęć w tym artykule prezentuje kilka fotografii z otwarcia wystawy „Jan Paweł II: człowiek i kultura”)

Miłego odbioru! :)

Zapraszamy do zaglądania zakładki "Galeria" (http://festival-polonais.lu/2018/en/photo-gallery) na stronie Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu – będą się tam pojawiać kolejne galerie i kolejne ciekawe zdjęcia dokumentujące imprezy festiwalowe, które jeszcze przed nami.

 

Międzynarodowy Konkurs „Plakat na Niepodległość”

Ujawniamy kolejne wydarzenie nadchodzącego wielkimi krokami V Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu. Tym razem jest to... konkurs! Zapraszamy nie tylko do lektury informacji na jego temat, ale także do udziału w konkursie!

 

Plakat na niepodległość

Ancien Cinema asbl organizuje międzynarodowy konkurs pt. „Plakat na niepodległość” na samodzielne zaprojektowanie i wykonanie plakatu ilustrującego 100-lecie niepodległości Polski. Konkurs jest otwarty dla osób od 18 roku życia, w tym zawodowych artystów plastyków, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz innych szkół i kursów w dziedzinie sztuk plastycznych.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja tematyki niepodległości Polski oraz promowanie idei niepodległości i wolności w nowoczesnej formie artystycznej.

Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność z tematem konkursu;
b) oryginalność pod względem formy i treści;
c) walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania).

Nagrody w konkursie to:

a) I miejsce - 500 euro
b) II miejsce - 300 euro
c) III miejsce – 150 euro

Harmonogram konkursu:

15.03.2018 – oficjalne otwarcie konkursu
30.06.2018 – termin przesłania prac. Prace należy przesłać w formie cyfrowej na adres e-mailowy Organizatora (info@anciencinema.lu).
15.07.2018 – ogłoszenie wyników konkursu
4.08.2018 – wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wystawa potrwa do 9.09.2018 r.

Konkurs organizowany jest w ramach V Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu. Szczegółowy regulamin konkursu w jęz. angielskim można pobrać w formacie pdf ze strony internetowej Organizatora:

http://www.anciencinema.lu/events/poster-independence

Nabór uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Luksemburgu

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019.
(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2018 ukończony 7 rok życia (rok urodzenia 2011). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc.

Drugi etap: Osobiste przedstawienie wymaganych dokumentów, złożenie dokumentacji rekrutacyjnej (załączniki) i podpisanie formularza zgłoszeniowego w wybranym przez siebie terminie. Proponowane terminy to dni 21.04, 28.04, 05.05, 12.05, 19.05 w godzinach: 8.30 - 9.15, 11.45 - 13.00. Miejsce dokonywania zapisu to Lycée des Arts et Métiers, 19 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, piętro 3, sala 323.

WYMAGANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTY:

• polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka - do wglądu
• świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:
a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
c) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,
d) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4 (rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK),
e) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu. Zaświadczenie składa się tylko raz przy przyjęciu ucznia do szkoły.
W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane.

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej.

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji nauki, które zostaną przekazane uczniom i dostarczenie wychowawcom do dnia 19.05. 2018.

* * *

Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej SPK w Luksemburgu pod adresem: http://www.luksemburg.orpeg.pl/content/rekrutacja

 

Koncert czeskiego zespołu pop-rockowego Chinaski

Na prośbę braci Czechów zamieszczamy zapowiedź ciekawej imprezy, nie tylko muzycznej ale i kulinarnej! Oto ona:

Koncert czeskiego zespołu pop-rockowego CHINASKI

Zespół istnieje od 1987 roku. Wielokrotnie otrzymywał nagrody dla najlepszego zespołu czeskiego, za najlepszą płytę oraz za najlepszą piosenkę. Nagrał do tej pory 13 płyt; koncertował w wielu krajach Europy oraz w USA.

Koncert odbędzie się we środę 30 maja 2018 o godz. 20.00 w sali koncertowej ujeżdżalni Mutferter Haff.

Adres: Mutferter Haff, 12 um Kinert, L-5334 Moutfort (parking na miejscu).

Impreza odbywa się w ramach Tygodnia kuchni czeskiej, będzie to zatem także okazja do spróbowania czeskich specjalności gastronomicznych. Jedyne miejsce w Luksemburgu, gdzie podają lany oryginalny czeski Pilsner Urquell!

Więcej informacji na: https://folkrocklux.wordpress.com/

Rezerwacja biletów na: http://www.mathellef.lu/mutferterhaff.html

 

Kalendarz świąt majowych w Konsulacie RP w Luksemburgu

Maj w Luksemburgu to tradycyjnie miesiąc świętowania – spotykają się tu często Święto Pracy, Zielone Świątki z Wniebowstąpieniem; warto jednak pamiętać, iż w maju mamy także nasze polskie święto narodowe – Święto Konstytucji 3 Maja, dniem wolnym w Polsce jest Boże Ciało, zaś Unia Europejska obchodzi 9 maja Dzień Europy.

Zatem właśnie w maju mamy wiele dni wolnych; warto przy tym pamiętać, iż dni wolne od pracy to także czas, kiedy zamknięte są urzędy, w tym Konsulat RP w Luksemburgu. I tak, nie załatwimy żadnych spraw w Konsulacie w maju w następujących terminach:

1 maja (wtorek) – Święto Pracy,

3 maja (czwartek) – Święto Konstytucji 3 Maja,

10 maja (czwartek) – Święto Wniebowstąpienia,

31 maja (czwartek) – Boże Ciało.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod tym adresem: http://www.luksemburg.msz.gov.pl/pl/p/luksemburg_lu_a_pl/aktualnosci/organizacja_pracy_urzedu_konsularnego_w_maju_2018_roku

 

Polsko-Luksemburskie informacje w smartfonie

Od dziś możecie mieć (prawie) wszystkie informacje na temat wydarzeń związanych z kulturą polską w Luksemburgu oraz w ogólności – z działalnością polskich stowarzyszeń w Luksemburgu (a więc nie tylko polska.lu ale polki.lu i wiele innych) w swoim urządzeniu mobilnym.

Pod naszym patronatem oraz przy współudziale polki.lu i rodzice.lu powstała aplikacja, która te informacje zbiera i prezentuje.

Znajdziecie tam przede wszystkim kalendarz ze wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi oraz artykuły z naszych portali. Nie zabraknie najnowszych ogłoszeń naszej Ambasady. Pod ręką będziecie mieli ogłoszenia naszego autostopu oraz informacje z forum dyskusyjnego.

Jak zainstalować aplikacje? To proste. W sklepie z aplikacjami waszego system poszukajcie „Info Polska-Luxembourg” lub zeskanujcie kod:

qr code pol lux

czy też będąc w przeglądarce waszego urządzenia kliknijcie tu: Info Polska-Luxemburg

 

Zapraszamy do korzystania i ew. przesyłania uwag.

Aplikacja jest otwarta również dla innych polskich organizacji - wystarczy skontaktować się z autorem.

A na koniec wielkie podziękowania dla pana Patryka Michno za czas i energię poświęconą na przygotowanie aplikacji.

 

NASI USŁUGODAWCY

Szukam pracy

Szukam pracy w Dudelange jako opiekunka lub do prowadzenia i sprzątania domu. Mam 46 lat i mieszkam w Dudelange.Proszę pisać na :olivierprudant@pt.lu         Ursula.

Zaloguj Zarejestruj
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
14
15
16
17
18
19
21
22
24

POGODA

Przewaga chmur

22°C

Luxembourg

Przewaga chmur

Wilgotność: 43%

Wiatr: 17.70 km/h

 • 21 Maj 2018

  Rain 22°C 12°C

 • 22 Maj 2018

  Przelotne burze 23°C 13°C

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem