NASZE PUBLIKACJE

Lidia Markiewicz
autor: Lidia Markiewicz

Wystawa charytatywna VOLO PACEM

Serdecznie zapraszamy na wystawę, z której dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

Wystawa odbędzie się pod wymownym tytułem:
VOLO PACEM
I WISH FOR PEACE
JE VEUX LA PAIX
ВОЛИЮ МИРУ
ŻĄDAM POKOJU

Zobaczymy prace Artystów:
Oleh Denysenko i Alexander Denysenko
ÉPOPÉE UKRAINIENNE MODERNE
&
Lidia Markiewicz
ÉPITAPHES ET ÉLÉGIES

Data:
23.11-3.12.2023
w godz. 14.00-18.00
wernisaż z udziałem Artystów
25.11.2023
w godz. 17.00-21.00

Miejsce:
Galerie d’Art Maggy Stein
Château de Bettembourg; 
13, rue du Château; 
l-3217 Bettembourg

Oto co o wystawie mówi kurator Jacek Kuśmierczyk:

"Otwarta 25 listopada bieżącego roku w Chateau Bettembourg nosząca tytuł VOLO PACEM wystawa trójki artystów: Lidii Markiewicz oraz Oleha i Alexandra Denyssenko, jest nowatorskim sposobem dialogu twórców z publicznością. Skrajnie różne formy wyrazu, estetyka, użyte materiały i techniki łączy uniwersalne hasło "chcę pokoju".
Oszałamiające kolorem i świeżością piwonie, uchwycony w obrazie upływ czasu pokrywający zimną stal brązowo pomarańczowymi plamami rdzy, pełne alegorycznej swady postaci opowiadające swoje częstokroć biblijne przypadki, utrwalone na wieki wbrew nieubłaganemu przemijaniu, to wszystko emanuje spokojem i filozoficzną zadumą nad bezsensem wojny. Prowadzące do niej czyny ludzkie nigdy nie przynoszą zamierzonych przez sprawców efektów, a jedynie strach, tragedię i cierpienia.

Artyści reprezentujący 3 kraje, 3 różne fundamenty tradycji rodzinnych i kulturowych, spotykają się w miejscu, które swoją wielowiekową historią, światłem, pejzażem za oknami, skromnością i dumą obejmuje ich dyskurs i wspólnie z nimi mówi do zwiedzających "my wszyscy chcemy pokoju".
Nie tylko prezentowane prace, ale również miejsca, z którym są lub byli związani twórcy, mają w swojej historii podobne do wystawy przesłanie.

Luksemburg, gdzie żyje i tworzy Lidia Markiewicz, dał skołatanemu drugą wojną światową kontynentowi szansę na bezpieczną i dostatnią egzystencję współtworząc Unię Europejską.
Polska, skąd Lidia pochodzi, zaznawszy okrucieństw prawie wszystkich, europejskich konfliktów, znajdując się w latach osiemdziesiątych w żelaznych okowach sowieckiego reżimu doprowadziła do jego upadku.
Lwów, miasto gdzie żyją i pracują Aleksander i Oleh Denyssenko, było przez wieki wzorem bezpiecznej kohabitacji wielu narodów, kultur i religii.
I wreszcie Ukraina, ojczyzna syna i ojca Denyssenków, bohatersko broniąca swojego prawa do wolności przed mroczną siłą putinowskiej agresji i szaleństwa.
Tak wiele emocji i artyzmu skupionych na niewielkiej powierzchni Galerii w Chateau Bettembourg.

Rozpoczynając przygotowania do wystawy żadne z nas nie czuło tego, o czym dzisiaj jesteśmy przekonani, mianowicie że dojrzała sztuka tak pięknie może wyrazić prawo każdego człowieka, mieszkańca Luksemburga, Warszawy, Lwowa, Bettemburga. Prawa do pokoju i bezpieczeństwa bez względu na to, czy rozpoznają perfekcję stosowanych technik artystycznych i jak precyzyjnie antycypują rynkową wartości wystawianych obiektów.
Obcując z talentem będącym kwintesencją humanizmu łatwiej otwierają się nasze serca na drugiego człowieka, szybciej budujemy pomost nad czasami rwącym strumieniem naszych stereotypów i lęku przed obcymi.
Zebrawszy wspaniałe doświadczenia dzięki zrealizowaniu projektu wystawy Volo Pacem, jestem przekonany, że trzeba go powtarzać docierając do lokalnych społeczności, gdzie światowa sztuka nie gości zbyt często, ale hasło "chcemy pokoju" jest wszechobecne."