NASZE PUBLIKACJE

Kręgi dla Kobiet i warsztaty komunikacji

Kręgi dla Kobiet i warsztaty komunikacji

Może zainteresują naszych czytelników propozycje ciekawych spotkań. Poniżej opis przygotowany przez prowadzące.

1. Kręgi dla Kobiet  - nazwane przez nas Kobiece Kręgi Mocy - to spotkania tylko dla kobiet w każdym wieku. 

Kobiece Kręgi Mocy - są powiązane z ideą siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się kobiet. Krąg jest nazywany świętą przestrzenią  gdzie poszczególne osoby są przyjęte takie jakie są, bez oceniania, udzielania rad, plotek, przestrzenią, gdzie mogą doceniać siebie, swoją wyjątkowość i odrębność, dzielić się wszystkimi swoimi myślami, doświadczeniami.
 
Na czym to polega?
Krąg kobiet to nieformalne spotkanie grupy (najczęściej około 10, czasami więcej), które spotykają się i zasiadają razem w kręgu. Krąg jest istotnym archetypem, symbolizuje nieskończoność, a zasiadanie w kręgu znane od najdawniejszych czasów ma ogromne znaczenie. Stawia uczestniczące osoby w pozbawionym jakiejkolwiek hierarchii położeniu względem zarówno siebie jak i względem centrum kręgu.
 
Jedna kobieta zwana trzymającą krąg, ma pieczę nad przebiegiem kręgu, czasu, tego, co dzieje się z uczestniczkami. Co nie zmienia faktu, że główną zasadą kręgu jest równość wszystkich uczestniczących. Prowadząca wypowiada się, jak wszystkie uczestniczki.
Ważne w kręgu jest skupienie i przestrzeganie zasady słuchania każdej osoby z uwagą, bez rozpraszaczy, telefonów, spóźnień. Uczestnictwo w tym spotkaniu może być jednorazowe lub cykliczne.
 
Planujemy spotkanie raz w miesiącu w każdy 3 niedzielny wieczór w dzielnicy Kirchberg - w przestrzeni Quartier Stuff (4 rue Nicolas Clasent, budynek na zdjęciu). Z racji ograniczonych zasobów sali (max. 15 osób), prosimy o rejestrację poprzez dokonanie symbolicznej wpłaty 10 euro, która pokryje koszt wynajęcia/sprzątnięcia sali oraz wodę, kawę, herbatę podawaną podczas spotkania.  Dokonanie opłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w spotkaniu. Prosimy o przelew payconiq na numer: +352 69 18 69 709, jak również o informowaniu nas o swojej nieobecności, jeśli cokolwiek przeszkodzi w obecności na spotkaniu, tak aby nie blokować miejsca innym chętnym. 
 
Poczuj z nami energię kobiet i odkrywaj nowe!
Czekamy na Was ! 

2. Warsztaty Komunikacji (NVC - non violent communication) - dla wszystkich chętnych! 

Cykliczne spotkania, które mamy nadzieję powtarzać - mają na celu zapoznanie się z ideą dialogu i empatii wg. teorii Marshalla Rosenberga. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Szczegóły i rezerwacja miejsc - Agnieszka Perkowska (profil na fb).

Na czym to polega?
Porozumienie bez Przemocy (PBP) to podejście pokazujące w jaki sposób żyć w harmonii ze sobą i innymi, tworząc z ludźmi ciepłe i autentyczne relacje. Z tego powodu nazywane jest też Empatyczną Komunikacją albo Językiem Serca. PBP czerpie z tradycji Gandhiego i jego „zasady nie stosowania przemocy”. Zasada ta opisuje taki stan otwartości na drugiego człowieka, w którym w miejsce złości czy przemocy pojawia się zrozumienie i współczucie.

Ten rodzaj komunikacji umożliwiają konkretne narzędzia i praktyki oferowane przez PBP:

Praktyka słuchania siebie i innych z otwartością i empatią.
Oznacza to świadomą rezygnację z wyuczonych schematów – osądzania i krytykowania. W zamian pojawia się miejsce na prawdziwe zrozumienie i wynikający stąd autentyczny kontakt – coś, za czym jako ludzie tęsknimy.
Praktyka mówienia o swoich uczuciach i potrzebach (wartościach) w szczery i otwarty sposób, bez obwiniania ani krytyki.
Narzędzia i praktyki, które oferuje PBP, pozwalają zobaczyć świat i siebie w pozytywnym świetle. Pokazują i uczą też, jak być bardziej skutecznym w zabieganiu o to, na czym nam zależy. Dlatego PBP to nie tylko metoda komunikacji, lecz sposób życia – w zgodzie ze sobą i z innymi.

Przykladowe obszary, w jakich można wykorzystywać PBP:

 • Budowanie trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości.
 • Zrozumienie uczuć i potrzeb – zarówno własnych, jak i innych ludzi.
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, lęk, wstyd).
 • Mediacje – rozwiązywanie konfliktów w sposób, który odbudowuje i wzmacnia relację między stronami oraz przynosi trwałe rozwiązania.
 • Odzyskiwanie poczucia wpływu na własne życie oraz dokonywanie wyborów w zgodzie ze sobą.
 • Odwaga bycia sobą – skuteczne proszenie, odmawianie z troską o innych, radzenie sobie z oczekiwaniami wobec siebie i przychodzącymi od innych ludzi.

  Stosowanie zasad i narzędzi Porozumienia Bez Przemocy wspiera wszelkiego rodzaju społeczności i może być wykorzystywane między innymi w:

Związkach i rodzinie:

 • Budowanie pozytywnych i trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości.
 • Wychowywanie dzieci w poczuciu własnej wartości, potrafiących zatroszczyć się o własne potrzeby uwzględniając jednocześnie potrzeby innych.
 • Unikanie nieporozumień i znajdowanie wspólnych rozwiązań konfliktów.

  Organizacjach:

 •  Budowanie pozytywnych i trwałych relacji zawodowych.
 •  Poprawa efektywności działania organizacji przez usprawnianie komunikacji, zwiększanie otwartości pracowników oraz ich umiejętności dawania i przyjmowania szczerego feedbacku.
 • Szkołach, przedszkolach oraz pozostałych placówkach wychowawczych i opiekuńczych:
 • Budowanie przez wychowawców autorytetu opartego na szacunku.
 • Przekazywanie dzieciom pozytywnych wartości oraz wzmacnianie w nich pozytywnej motywacji do działań, które wychowawca uważa za wartościowe.
 • Wspieranie samodzielności dzieci i budowania w nich poczucia własnej wartości.

Zapraszamy na inspirujące spoktania na Kirchbergu w przyjemnej atmosferze miejsca  - oddanego w użytkowanie mieszkańcom tej dzielnicy z zamysłem umożliwienia akcji społecznych takich jak nasze. 

Iza Fero

Agnieszka Perkowska