NASZE PUBLIKACJE

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej bądź obywatelskiej w ramach funkcjonowania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich - jednostki organizacyjnej Fundacji Instytutu Andersa - organizacji służącej Polakom w kraju i zagranicą.

Biuro działa już od ponad pół roku i z powodzeniem realizuje swoje założenia, pomagając Polonii w różnych kwestiach natury prawnej lub obywatelskiej.

Działalność biura jest skierowana do członków polskich organizacji społecznych, kulturowych, polonijnych, osób pochodzenia polskiego, cudzoziemców zamieszkujących na co dzień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polaków zamieszkujących na co dzień na terytorium województwa lubelskiego.

Interesanci Biura mogą uzyskać informacje w zakresie:

a) prawa cywilnego;
b) prawa rodzinnego;
c) prawa karnego;
d) prawa administracyjnego;
e) prawa pracy;
f) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
g) ubezpieczenia społecznego;
h) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
i) szeroko pojętych spraw obywatelskich.

Jak poinformowało nas Biuro, porady najczęściej udzielane Polakom mieszkającym za granicą dotyczą prawa spadkowego (m.in. dziedziczenie - przykład: Polak mieszkający za granicą, dziedziczy w Polsce długi po zmarłym wstępnym - co można zrobić w takiej sytuacji?), prawa rodzinnego oraz cywilnego (tutaj przodują sprawy związane z przeniesieniem prawa własności np. do nieruchomości).

Zachęcamy do kontaktu i przesyłania pytań poprzez adres e-mail: biuro.porad.prawnych@instytutandersa.org.pl

Przed wysłaniem wiadomości, należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania Biura Porad Prawnych i Obywatelskich.