Stowarzyszenie polska.lu asbl działające od lipca 2007 r. za swój cel przyjęło integrację społeczności Polaków w Luksemburgu oraz upowszechnianie polskiej kultury, a także dobrego wizerunku Polaka w Wielkim Księstwie Luksemburga. Postulat ten realizuje ono przede wszystkim poprzez stworzony i prowadzony przez jego czlonków portal informacyjny www.polska.lu, który oprócz codziennej porcji wiadomości, przygotowanych specjalnie pod kątem potrzeb i zainteresowań lokalnej społeczności polskiej, zawiera także pokaźny zasób informacji na temat historii, kultury, tradycji oraz życia codziennego Luksemburga, stanowiąc największe tego typu kompendium informacyjne dostępne w internecie w języku polskim. Portal polska.lu towarzyszy wielu ważnym momentom w życiu luksemburskiej Polonii, jak też i wielu istotnym chwilom w życiu Wielkiego Księstwa, publikując na swoich łamach relacje z najważniejszych wydarzeń. Informacje z Luksemburga dostępne w języku polskim czytane są każdego dnia przez ponad 1000 osób, zaś w skali miesiąca liczba czytelników portalu przekroczyła już 12 000.

 

Polska.lu to także forum dyskusyjne dla Polaków mieszkających w Luksemburgu oraz osób, mieszkających w różnych częściach świata, wyrażających jednakowoż zainteresowanie tym pięknym zakątkiem. Istniejące przy portalu forum integruje już ponad 2500 osób, które dzięki tej platformie nie tylko wymieniają się informacjami oraz dzielą doświadczeniami, ale także pomagają sobie nawzajem.

 

Nie mniej istotnym aspektem działalności stowarzyszenia polska.lu asbl jest propagowanie kultury polskiej wśród mieszkańców Wielkiego Księstwa Luksemburga. Na tym gruncie wyrosła idea Festiwalu Kultury Polskiej, który stał się w roku 2008 jednym z najważniejszych zadań realizowanych siłami członków stowarzyszenia oraz dzięki pomocy wielu zaprzyjaźnionych osób. Stowarzyszenie jest także organizatorem Festiwalu Filmu Środkowoeuropejskiego, którego dwie edycje w latach 2008 i 2009 okazały się wielkim sukcesem. Jak w wielu dotychczasowych inicjatywach, tak i w przypadku Festiwalu Kultury Polskiej oraz Festiwalu Filmu Środkowoeuropejskiego, polska.lu asbl znalazła wsparcie i pomoc organizacyjną ze strony Ambasady RP w Luksemburgu. W wielu działaniach stowarzyszenie polska.lu asbl podejmuje współpracę, korzysta z pomocy lub wspiera medialnie inne stowarzyszenia polonijne w Luksemburgu, w tym Związek Polaków im. F. Chopina, Towarzystwo Kultury Polskiej im. M. Reja oraz Polską Misję Katolicką.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Po ew. rejestracji przetwarzamy również twoje dane.

Kliknięcie na "Zrozumiałem" lub dalsze używanie strony oznacza zgodę na te warunki: Czytaj więcej…

Zrozumiałem