Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, IQ Academy Luxembourg, zaprasza na bezpłatne badanie uwagi słuchowej u dzieci w wieku 6–14 lat.

Badanie będzie mieć miejsce 28 maja 2018 roku, w godzinach 10.00–16.00 w siedzibie IQ Academy Luxembourg pod adresem: 28b, rue du Neuort; L-8373 Hobscheid. Wszelkich informacji na ten temat zasięgnąć możecie także dzwoniąc pod numer: +352 621614955 lub pisząc na adres: kontakt@iqacademylux.eu

A co to takiego jest „uwaga słuchowa”? O tym przeczytacie w poniższym artykule:


Słuch - zmysł wiodący w uczeniu się...

Uwaga słuchowa to przetwarzanie słuchowe, umożliwiające świadomy odbiór informacji dźwiękowych, a zatem skuteczną komunikację ze światem. Jest to "filtr", który filtruje informacje docierające do nas ze świata z tego co potrzebne od tego co mniej istotne.

Uwaga słuchowa jest to asymetria czynnościowa prawego i lewego ucha, wynikająca z różnic w budowie półkul mózgowych. Lateralizacja prawo- lub lewouszna oznacza większą sprawność, a dokładniej – inny sposób słuchania, danego ucha. Prawe ucho skuteczniej wychwytuje dźwięki języka i przesyła je bezpośrednio do lewej półkuli mózgu, w której znajduje się główny ośrodek mowy. Usłyszane dźwięki są szybko przetwarzane i rozumiane. Jednak jeśli lewe ucho jest dominujące, to dźwięki przesyłane są najpierw do prawej półkuli (odpowiedzialnej za emocje), a stamtąd przez ciało modzelowate do lewej półkuli (odpowiedzialnej za racjonalne myślenie). Proces ten trwa o ułamek sekundy dłużej, niż w przypadku lateralizacji prawousznej, ale skutki są poważne.

Dziecko z zaburzoną lateralizacją może mieć problemy z:

  • rozumieniem kilku poleceń wypowiadanych pod rząd,
  • pamiętaniem tego, co było na lekcji,
  • gubieniem sylab w wypowiadanych wyrazach lub myleniem podobnie brzmiących słów,
  • jąkaniem,
  • przyswajaniem wiedzy i nauką języków obcych,
  • koncentracją

Wiadomo także, że istnieje bardzo ścisła zależność między głosem a słuchem. Słuchanie z natury jest bierne, a słyszenie wymaga aktywności. Główną funkcją ucha nie jest słuchanie, a właśnie słyszenie. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji, jak i odpowiedniego ich filtrowania. A na to, jak je filtrujemy ma wpływ lateralizacja.
Na co dzień nie zastanawiamy się, które ucho „słyszy lepiej”. Okazuje się jednak, że ma to bardzo duże znaczenie w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości. Owa prawo i lewouszność wpływa na to, jak słuchamy. Za prawidłową lateralizację uważa się prawouszną. Lateralizacja lewouszna wpływa niekorzystnie na proces komunikacji i może prowadzić do zaburzeń głosu i mowy, przede wszystkim w sytuacjach stresu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Po ew. rejestracji przetwarzamy również twoje dane.

Kliknięcie na "Zrozumiałem" lub dalsze używanie strony oznacza zgodę na te warunki: Czytaj więcej…

Zrozumiałem