JEDZIEMY DO LUKSEMBURGA

Czytając nasz informator zdecydowaliście się przyjechać do Wielkiego Księstwa? To świetnie, ale nie będzie to takie proste ze względu na brak połączeń lotniczych z Polską. Tylko do Warszawy jest lot bezpośredni z lotniska Findel. Ci którzy mieszkają w innych miastach muszą szukać innych rozwiązań. O tych rozwiązaniach napiszemy dalej, a teraz:

 1.  JAKIE DOKUMENTY ZE SOBA ZABRAC?

Do wyjazdu turystycznego wystarczy dowód osobisty i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pobytu do 3 miesięcy nie musimy nigdzie zgłaszać.

Jeżeli jedziemy z zamiarem dłuższego pobytu i szukania pracy, należy lepiej się przygotować i zabrać:gemeng

 • paszport (jest lepszy od dowodu, ponieważ jest wielojęzyczny i nie trzeba go tłumaczyć),
 • akt urodzenia oraz, jeżeli takie są, akt małżeństwa i urodzenia dzieci,
 • kilka zdjęć legitymacyjnych, 
 •  CV,
 • potwierdzenia naszego wcześniejszego zatrudnienia (świadectwa pracy) i odbytych stażów, praktyk, kursów itp.,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • umowę o pracę w Luksemburgu lub bankowe zaświadczenie o posiadaniu środków na utrzymanie.

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone. Językiem używanym najczęściej w takich sytuacjach jest francuski. Z pewnością także tłumaczenia na język niemiecki zostaną przyjęte, natomiast to, czy pracodawca zaakceptuje dokumenty w języku angielskim, jest już zależne od specyfiki stanowiska oraz firmy/instytucji, do której się aplikuje.

 1.  WARUNKI

Obywatele polscy mogą otrzymać prawo pobytu w WKL, jeżeli:

 • zostali zatrudnieni;

 • wykonują wolny zawód;

 • nie pracują, ale wykażą posiadanie wystarczających środków na utrzymanie;

 • są studentami, studiującymi w WKL i wykazującymi się środkami na utrzymanie się podczas studiów. Student otrzymuje pozwolenie na pobyt ważne jeden rok. Po zakwalifikowaniu się na następny rok studiów należy pozwolenie odnowić.;

 • są członkami rodziny obywatela UE i sami są obywatelem Unii. Osoby żyjące w niezarejestrowanym związku muszą udowodnić trwałość tego związku w Direction de l'immigration - Service des étrangers. Dowodem może być ten sam adres zamieszkania w ostatnich latach, wspólne dziecko itp.

Generalnie prawo pobytu obywatela Unii i członków jego rodziny jest uzależnione od warunku, że nie stanowią nieuzasadnionego obciążenia systemu pomocy społecznej. Zgoda jest uzależniana od zarobków i czasu pobytu.

W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni obywatel UE musi w ciągu 8 dni zgłosić przybycie i zarejestrować się w swojej gminie zamieszkania(Gemeng/Commune).

Dokumenty dostarczane do gminy muszą być sporządzone w języku niemieckim, francuskim lub angielskim, a jeżeli nie są należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.

Spis dokumentów:

 • dokument tożsamości,

 • deklarację o opuszczeniu kraju poprzedniego zamieszkania, jeżeli to możliwe,

 • akt urodzenia,

 • o ile dotyczy: akt małżeństwa, zaświadczenie o zarejestrowanym związku partnerskim, zaświadczenie o rozwodzie,

 • umowę o pracę (albo obietnicę podpisana przez pracodawce) lub zaświadczenie o środkach na utrzymanie. Praca poniżej 10 godzin tygodniowo nie jest wystarczająca, aby otrzymać pozwolenie.

 • zezwolenie na rozpoczęcie własnej działalności,

 • osoby niepracujące muszą wykazać źródło swoich dochodów pozwalających na utrzymanie (np. wyciąg z konta lub zaświadczenie o odbieranych świadczeniach w Polsce). Dochody te muszą być równe miniumum socjalnemu lub wyższe.

W ciągu 3 miesięcy od przyjazdu obywatel musi wyrobić w gminie zaświadczenie „attestation d’enregistrement". Dokument ten wydawany jest na poczekaniu, nie zawiera zdjęcia posiadacza, ani daty ważności, a więc nie trzeba będzie go odnawiać.

Każda osoba mieszkająca na stałe w Luksemburgu otrzymuje numer identyfikacyjny "matricule" (taki polski PESEL). Ten numer jest niezbędny, żeby w tym kraju funkcjonować

 1.  CZYM DOJECHAĆ?

  1. Samochodemdroga

Samochodem najprościej, a dla niektórych regionów najszybciej i najtaniej. Autostrady w Niemczech i w Luksemburgu są bezpłatne. Ceny benzyny w Luksemburgu są w całym kraju takie same i wynoszą (dane 2019):

  • EuroSuper 95 – 1,16 € za litr,

  • SuperPlus 98 – 1,25 € za litr,

  • Diesel – 1,01 € za litr.

aralAktualne ceny można sprawdzić tutaj. Warto wiedzieć, że ceny są regulowane urzędowo i są takie same na wszystkich stacjach, dodatkowo każda zmiana ceny jest ogłaszana w prasie.

Ograniczenia prędkości na drogach: autostrada 130 km/godz. (podczas opadów 110 km/godz.), droga poza obszarem zabudowanym 90 km/godz., w terenie zabudowanym 50 km/godz. W miastach coraz więcej jest ograniczeń do 30 km/h. Bardzo często występują skrzyżowania, na których obowiązuje pierwszeństwo dla pojazdów nadjeżdżających z prawej strony.

Obowiązkowe są opony zimowe, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni (okres rekomendowany przez policję - od października do Wielkanocy). Jeżeli napotkamy kontrolę w styczniu, a będzie temperatura wiosenna, to zapewne unikniemy mandatu, ponieważ dostosowaliśmy opony do warunków pogodowych. W innych przypadkach czeka nas mandat w wysokości 74 € i co gorsza unieruchomienie pojazdu.

Polskie prawo jazdy i dokumenty samochodu (rejestracja, ubezpieczenie) są również honorowane na terenie Luksemburga.

  1. Autobusem

Autobusem droga do Polski jest bardzo długa, ale często można wyruszyć spod samych drzwi i dotrzeć bez przesiadek do miejsca docelowego. Można skorzystać z linii SinbadEurolinesFlixbus, czy innych mniejszych przewoźników.

  1. Samolotemsamolot

Bezpośrednie połączenie jest tylko z Warszawy z portem lotniczym Luksemburg-Findel liniami LOT. W pobliżu znajdują się jeszcze lotniska tanich linii lotniczych Bruksela-Charleroi (Belgia) oraz niemieckie Frankfurtu-HahnWeeze i sseldorf. Z trzech pierwszych lotnisk kursuje do Luksemburga bezpośredni autobus Flibco. Z lotniska Charleroi można przyjechać również pociągiem – należy się udać autobusem A (bilet kosztuje 2 € i kupuje się go u kierowcy) do dworca Charleroi Sud. Stąd pociągiem do Luksemburga – rozkład jazdy pociągów.

  1. Pociągiemdworzec

Dojazd pociągiem mógłby być najbardziej komfortowy, gdyby nie to, że nie ma bezpośrednich połączeń z Luksemburga do polskich miast. Podróżni muszą się niestety nawet kilka razy przesiadać. Połączeń można szukać na stronie CFL.