Spotkanie z chorobą należy rozpocząć zanim ona nastąpi, zapoznając się z portalem Ministerstwa Zdrowia sante.lu, który gromadzi i prezentuje wszystkie informacje dotyczące ochrony zdrowia w Luksemburgu, zarówno z perspektywy osoby zdrowej, jak pacjenta, czy także pracownika służby zdrowia. Za jego pośrednictwem uzyskać można wiedzę np. na temat szczepień, badań laboratoryjnych, lekarstw, chorób, badań okresowych, procedur zwrotu kosztów leczenia, wymagań wobec osób chcących podjąć pracę w służbie zdrowia (w tym nostryfikacji dyplomów) i in. W przyszłości za pośrednictwem portalu będzie można załatwić szereg spraw administracyjnych. Niestety portal opublikowany został wyłącznie w języku francuskim.

Idziemy do lekarza – na stronie Portail des Secours znaleźć można adresy szpitali, aptek i dowiedzieć się, która placówka ma dyżur. Także pod numerem alarmowym 112 można dowiedzieć się o dyżury szpitali czy aptek.

 • Wybór lekarza – w Luksemburgu nie ma przychodni, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Lekarze albo  przyjmują w szpitalach, albo w gabinetach prywatnych. Można wybrać sobie dowolnego lekarza. Zwyczajowo należy się najpierw telefonicznie umówić na wizytę.
 • Zwolnienia lekarskie – o chorobie i spowodowanej tym nieobecności trzeba jeszcze tego samego dnia powiadomić pracodawcę. Otrzymane od lekarza zwolnienie należy dostarczyć pracodawcy najpóźniej trzeciego dnia nieobecności. Kobiety w ciąży, w przypadku problemów zdrowotnych lub przeciwwskazań do pracy na obecnym stanowisku, powinny udać się do lekarza medycyny pracy, aby uzyskać zwolnienie chorobowe.
  Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim:
  – musi powiadomić kasę chorych pod jakim adresem przebywa w trakcie zwolnienia (jeśli jest to inny adres niż zameldowania);
  – niezależnie od rodzaju zwolnienia nie może wychodzić z domu przez pierwsze 5 dni oprócz lunchu pierwszego dnia, wyjść do lekarzy czy na fizykoterapię. Dopiero od 6 dnia choroby można wychodzić w godzinach 10-12 i 14-18.
  – w innych godzinach musi mieć usprawiedliwienie wyjścia np. potwierdzenie wyjścia do apteki, na badania lekarskie, do lekarza (poświadczenie);
  – nie może pracować, ani uprawiać sportu.
  Kontrolerzy z kasy chorych przychodzą osobiście do domu, bez zapowiedzi telefonicznej. Dlatego uczulamy na fakt dobrego informowania w kasie chorych o naszym adresie (która klatka, piętro, itp.) i widoczne oznaczenie nazwiskiem drzwi od mieszkania.
 • Ceny – za zwykłą wizytę zapłacimy ok. 40 €, za wizytę u specjalisty lub domową od 50 €, jeżeli taka wizyta miałaby miejsce po 22.00 musimy się spodziewać wydatku ponad 80 €.
  Rachunki od lekarza należy wysłać do swojej ubezpieczalni (dla zatrudnionych przez luksemburskich pracodawców będzie to CNS), aby otrzymać zwrot kosztów leczenia (zależnie od ubezpieczenia i rodzaju choroby zwrot wynosi od 80 do 100%). Do CNS wysyłamy fakturę z wpisanym potwierdzeniem zapłaty (jeżeli płacimy na miejscu u lekarza) lub fakturę i nasze potwierdzenie wpłaty w postaci wyciągu bankowego. Przy pierwszym kontakcie z tą instytucją należy oczywiście podać numer konta, na który otrzymamy zwrot kosztów leczenia. Na kopertę nie trzeba naklejać żadnego znaczka - wszystkie rachunki dojdą za darmo.
 • Kiedy płacimy? – zwykle nie musimy mieć pieniędzy przy sobie. Lekarz wystawi rachunek i będziemy mogli zapłacić w terminie późniejszym. Zdarza się jednak, zwłaszcza podczas pierwszej wizyty, że lepiej zapłacić gotówką. Rachunki za szpital lub  badania laboratoryjne otrzymamy pocztą do domu.
 • Specjalista – do specjalisty nie trzeba mieć specjalnego skierowania. Często gabinety specjalistów znajdziecie w szpitalach. 
  Jak już pisaliśmy, nie ma tu przychodni, lecz zdarza się, że w jednym miejscu skupia się kilka gabinetów lekarskich i zaplecze laboratoryjne.

Szpitale – opieka i warunki szpitalne są bardzo dobre. Personel jest wielojęzyczny. Odwiedziny nawet na oddziałach położniczych bez ograniczeń. Nie obowiązuje też strój ochronny. 
Za pobyt w szpitalu płacimy osobno i za wszystkie badania lekarskie i laboratoryjne osobno. Można się więc spodziewać kilku rachunków. 
Czasami Luksemburczycy wybierają się na leczenie do szpitali poza Luksemburgiem np.: Centre Hospitalier Universitaire w Nancy (Francja), głównie na odział kardiologiczny, University Hospital w Heidelbergu (Niemcy) i Centre Hospitalier Régional w Metz (Francja). 
Spis wszystkich szpitali w Wielkim Księstwie.

Ciąża i poród – wszyscy zgodnie twierdzą, że  poród w Luksemburgu należy do przyjemności i rozwiązanie, żeby żona nie przyjeżdżała do pracującego męża, ponieważ jest w ciąży, nie jest uzasadnione.

Przy pierwszej wizycie u ginekologa (powinno być przynajmniej 5 wizyt, a pierwsza najpóźniej do końca 3 miesiąca ciąży) otrzymuje się kartę-formularz, na której przy każdej wizycie będą wbijane pieczątki. Należy także obowiązkowo udać się do stomatologa (najpóźniej do końca 5 miesiąca). Wszystkie te zdobyte pieczątki są niezbędne przy ubieganiu się o zasiłek porodowy w Luksemburgu. 
Przed porodem można skorzystać z dwóch prywatnych szkół rodzenia:
 Well Baby Clinic – zajęcia są po angielsku, oferuje także wizytę w Szpitalu Położniczym Maternite,
lub Initiativ Liewensufank – kursy w j. luksemburskim, niemieckim, francuskim.
W Luksemburgu porody są możliwe w 2 szpitalach: Clinique Privée Dr. E. Bohler lub Maternite. Poród odbywa się w tym ze szpitali, z którym lekarz prowadzący ma podpisana umowę. Oba szpitale organizują kursy szkoły rodzenia. Maternite – bezpłatnie. Szpitale oferują bardzo dobre warunki pobytu. Pokoje są 1- lub 2-osobowe z telewizorem, telefonem. W zależności od standardu pokoju, może być tez toaletą i łazienką. Lepiej wcześniej sprawdzić w swojej kasie chorych, co i w jakim stopniu jest refundowane.
Przy porodzie może być ojciec dziecka lub inna bliska osoba, chyba że jest to zabieg chirurgiczny w narkozie (zwykły poród z cięciem cesarskim może być w obecności osoby bliskiej). Lekarze oferują szeroką gamę środków znieczulających na życzenie i pozwalają przybierać takie pozycje rodzenia, jakie są wygodne dla rodzącej. Pobyt w szpitalu po porodzie trwa zwykle 5 dni, jeżeli nie ma żadnych komplikacji. Istnieje możliwość, aby ojciec dziecka spał z matką i dzieckiem w szpitalu na przystawce. Koszty przystawki i ewentualnego wyżywienia zależą od szpitala i standardu pokoju.

Jeżeli matka jest osobą pracującą w Luksemburgu, (ale nie: w instytucjach europejskich), należą się jej 2 miesiące urlopu macierzyńskiego przed porodem – niestety, jeżeli ktoś weźmie urlop w 7 miesiącu ciąży, a poród odbędzie się przed terminem, nie może reszty urlopu wykorzystać po porodzie. Po urodzeniu dziecka przysługują dodatkowe 4 miesiące. Następnie na jednego z rodziców przypada 6 miesięcy bezpłatnego urlopu wychowawczego lub rok, gdy pracuje się jednocześnie na pół etatu.

Zasiłki porodowe i wychowawcze – 2014 rok (podajemy tu nazwy francuskie, ponieważ terminologia polska może być myląca):
1. L'allocation de naissance – wypłacany jest w 3 ratach po 580,03 €:
a) l'allocation prénatale – po zakończeniu opieki ginekologicznej (5 obowiązkowych wizyt u ginekologa i jedna u dentysty), 
b) l’allocation de naissance proprement dite – po urodzeniu dziecka i przebadaniu przez ginekologa. Wszystkie informacje i formularze powinno się uzyskać w szpitalu,
c) l'allocation postnatale – po ukończeniu przez dziecko 2 roku życia. Należy okazać książeczkę zdrowia dziecka z pieczątkami z badań pediatrycznych (6 wizyt). Formularze otrzymamy w klinice położniczej.
2. L'allocation de maternité – w wysokości 194,02 € na tydzień, przysługuje w przypadku, gdy nie należy się urlop macierzyński. Wypłacany jest przez maksymalnie 16 tygodni (8 tygodni przed i 8 po porodzie). Formularze otrzymamy u ginekologa.
3. L'allocation d'éducation – świadczenie to przysługuje wtedy, gdy jedno z rodziców nie pracuje lub pracuje na pół etatu. Również w przypadku, gdy oboje rodzice pracują, ale nie osiągają dostatecznych dochodów. Otrzymuje się odpowiednio 485 € – gdy matka nie pracuje lub 242 € miesięcznie – gdy pracuje na pół etatu. Świadczenie wypłacane jest przez dwa (przy pierwszym i drugim dziecku) lub cztery lata (przy trzecim i kolejnych) od momentu zakończenia wypłacania zasiłku macierzyńskiego lub po 8 tygodniach od porodu, jeśli zasiłek macierzyński nie był wypłacany. Formularz otrzymamy w urzędzie, w którym zgłosiliśmy urodzenie dziecka.

Na każde dziecko można wziąć albo allocation d'education, albo congé parental. Congé parental należy się tylko osobom, które pracowały w Luksemburgu nieprzerwanie przez 12 miesięcy. Przysługuje on obojgu rodzicom (ale nie w tym samym czasie) przez 6 lub 12 miesięcy (przy pracy na pół etatu). Zasiłek można wykorzystać jednorazowo lub dowolnie rozbijając na pojedyncze miesiące, aż do 5 roku życia dziecka. Zasiłek wynosi 1778 € lub 889 € (przy pracy na pół etatu) brutto miesięcznie.
4. L'allocation de rentrée scolaire – jest wypłacane na dziecko w wieku szkolnym (od 6 roku życia do ukończenia nauki). Gdy jest jedno dziecko w rodzinie w wieku 6–11 lat przysługuje 113,15 €, gdy dwoje, to 194,02 € na każde, a troje i więcej po 274,82 €. Na dziecko powyżej 12 lat 161,67 €, na dwoje 242,47 €, a na troje i więcej 323,34 €. Jest to zapomoga wypłacana tylko JEDEN raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego.
5. Les allocations familiales – na jedno dziecko w rodzinie przysługuje zasiłek w wysokości 185,60 €; gdy jest dwoje dzieci, to 440,72 €; przy trójce dzieci 802,74 € na miesiąc, czwórce - 1 164,56 € i piątce - 1 526,38 €. Dzieci w wieku 6-11 lat otrzymują dodatkowo 16,17 €, w wieku powyżej 12 lat 48,52 €. Formularz otrzymamy w urzędzie, w którym zgłosiliśmy urodzenie dziecka.
6. Boni pour enfant – wypłacane miesięcznie w wysokości 76,88 €. Przysługuje wszystkim, którzy pobierają zasiłki rodzinne.

Zasiłki na dzieci są zawsze wypłacane rodzicom, z którymi dziecko przebywa (jest zameldowane), np. w przypadku separacji, rozwodu, czy dziecka nieślubnego zasiłek otrzyma tylko rodzic z nim mieszkający. O wszystkich procedurach, potrzebnych formularzach, prawach do zasiłku, ciąży mnogiej itp., można poczytać tutaj. Należy także przy pierwszej wizycie popytać o szczegóły lekarza.

Często się zdarza, że jedno z rodziców pracuje w Luksemburgu, a drugie z dzieckiem zostało w Polsce. Wtedy też należy się zasiłek na dziecko. Jeżeli w Polsce jest już pobierany zasiłek na dziecko, należy pobrać zaświadczenie potwierdzające ten fakt, a w Luksemburgu zostanie przyznany zasiłek pomniejszony o kwotę wypłaconą w Polsce. Pieniądze są przesyłane na konto rodzica/opiekuna, przy którym jest dziecko. Stosowne druki i informacje uzyskamy w Caisse Nationale de Prestations Familiales  (1A, Bd. Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

Trochę bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku, gdy taki zasiłek nie należy nam się w Polsce. Należy wtedy uzyskać zaświadczenie, że takiego zasiłku się nie otrzymuje. Na zaświadczeniach uzyskanych w urzędach w Polsce standardowo jest napisane, że zasiłku nie dostajemy, ponieważ nie złożyliśmy odpowiedniego wniosku. Takiego dokumentu luksemburski urząd nie zaakceptuje. Musi być wyraźnie napisane, że się nie należy z powodu zbyt dużych zarobków. Najlepiej przypilnować tego osobiście.

Tłumaczenia na język polski aktów urodzenia/małżeństwa/zgonu wydawanych na "formularzu międzynarodowym".
Formularze międzynarodowe określa Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, podpisana w Wiedniu 8 września 1976 roku. Art. 6 tej konwencji mówi m.in., iż:
"Na pierwszej stronie każdego odpisu skróconego tekst stały, z wyjątkiem symboli przewidzianych w artykule 5 dotyczących dat, jest wydrukowany przynajmniej w dwóch językach, w tym w języku lub jednym z języków urzędowych Państwa, w którym odpis został wydany, oraz w języku francuskim. Znaczenie symboli powinno być wyjaśnione w języku lub jednym z języków urzędowych każdego z Państw, które w chwili podpisania niniejszej konwencji są członkami Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego lub są związane Konwencją Paryską z dnia 27 września 1956 r. dotyczącą wydawania niektórych odpisów skróconych aktów urodzenia przeznaczonych za granicę, oraz w języku angielskim."
Niestety Polska nie należała w 1976 r. do grupy krajów o których mowa. Polska przystąpiła do Konwencji nr 16 później (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 166 poz. 1735) i w związku z tym jedyny przypadek kiedy widzimy język polski na odpisie "międzynarodowym" dotyczy odpisów wydanych w Polsce (zgodnie z pierwszym akapitem artykułu nr 6). Żaden odpis wydany w innym kraju będącym stroną Konwencji nr 16 nie zawiera żadnych informacji w języku polskim. Pomimo to odpis ten, jeżeli odpowiada wzorom formularzy zawartym w Konwencji nr 16, jest ważny w Polsce bez tłumaczenia.
Może się zdarzyć, że odpis, wygląda jakby był na "formularzu międzynarodowym" mimo, iż nie jest. W razie wątpliwości najlepiej "wygooglować" tekst Konwencji i porównać posiadany odpis z formularzem wzorcowym. Jeżeli to ten sam - należy się kłócić, a w razie czego zwrócić się do konsulatu RP w Luksemburgu, który zainterweniuje u kierownika USC.

Poradnia dla kobiet Planning Familial – to wspaniałe miejsce dla każdej kobiety (również nastolatki), która niekoniecznie chce iść do lekarza na zwykłą wizytę. Można tu zupełnie anonimowo i bezpłatnie wykonać test ciążowy (trwa 5 minut), dostać środki antykoncepcyjne (po rozmowie z lekarzem), wykonać badania piersi czy macicy oraz badania na wszelkie choroby przenoszone drogą płciową. Można uzyskać informacje na temat ciąży, porodu, usuwania ciąży, przemocy seksualnej (badania dzieci powyżej 6 roku życia), dojrzewania, menopauzy, czyli porozmawiać o wszystkim bez żadnego tabu. 
Ekipa Planning Familial składa się z lekarzy, psychologów, pielęgniarek i doradców. Przyjmują wszystkich w bardzo miłej atmosferze, bez względu na narodowość, wiek, wyznanie, a nawet poziom znajomości języka.
Centra znajdują się w Luksemburgu, Esch-sur-Alzette i w Ettelbrucku. Dokładne adresy znajdują się na stronie internetowej.

Apteki – w przypadku zakupu lekarstwa bez recepty trzeba zapłacić 100% ceny. Pracownicy instytucji europejskich płacą 100% ceny nawet z receptą, ale później dostają zwrot 85% kosztów ze swojej ubezpieczalni. Osoby ubezpieczone w luksemburskiej kasie chorych po okazaniu karty ubezpieczenia i wręczeniu recepty płacą tylko tę część ceny, która nie jest refundowana przez ubezpieczyciela (ubezpieczalnia w przypadku lekarstw pokrywa 0, 40, 80 lub 100% ceny). Jeżeli ktoś zapomniał karty ubezpieczenia, to jeszcze może zapłacić w aptece 100 % i później przesłać rachunek wraz receptą do CNS.

Wybierając się do apteki dyżurnej poza normalnymi godzinami pracy musimy liczyć się z dodatkową opłatą doliczoną do rachunku:
w godzinach 19.00 – 22.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 19.00 doliczane jest 5,50 €, 
w godzinach od 22.00 do 08.00 aż 12,10 €.

Spis wszystkich aptek w Luksemburgu można znaleźć tutaj.

Nagłe przypadki – w sytuacji nagłej choroby lub wypadku można zawsze zadzwonić pod numer 112 i zamówić karetkę. Trzeba odpowiedzieć na kilka ważnych pytań typu: adres, co się stało, ile osób jest chorych itp. Dobrze się jednak zastanówmy, czy nie możemy sami udać się do szpitala, ponieważ tylko niezbędny przyjazd karetki jest bezpłatny.
W Luksemburgu działają 3 maisons medicales, które funkcjonują jak normalny gabinet lekarski, tyle że poza normalnymi godzinami pracy:
- w nocy od 20.00 do 7.00;
- w weekendy i święta od 8.00 do 7.00 następnego dnia.
Adresy:
- 54, rue Emilie Mayrisch, Esch-sur-Alzette,
- 110, avenue Lucien Salentiny, Ettelbruck, 
- 57, rue Michel Welter, Luxembourg.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem